eKomplex - spotřebitelský systém konsolidace služeb

Doložka ke smlouvě

 

Doložka ke smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem

Tato Doložka je přílohou Smlouvy o dílo mezi Objednatelem (zákazníkem) a Zhotovitelem, dojednané v systému eKomplex.
 
Výklad smluvních pojmů
 
Objednatel je zákazník, který uzavřel se zhotovitelem na základě nabídky zprostředkovatele smlouvu o dílo či kupní smlouvu.
Zprostředkovatel – marketingová společnost provozující spotřebitelský systém Ekomplex
Ekomplex – spotřebitelský systém v majetku Zprostředkovatele, provozující webovou prezentaci, na níž je uvedena nabídka služeb  vykonávaných zhotovitelem. Prostřednictvím této webové prezentace odeslal Objednatel Poptávku Zhotoviteli, jejímž výsledkem je tato smlouva o dílo či kupní smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
Poptávka je zboží nebo služba poptávaná zákazníkem u zprostředkovatele.
Zakázka je poptávka zákazníka postoupená zprostředkovatelem zhotoviteli.
Nabídka zprostředkovatele je soubor zboží a služeb poskytovaných všemi zhotoviteli, kteří jsou členy spotřebitelského systému eKomplex, a nabízená sdruženou formou marketingovými prostředky zprostředkovatele.
Nabídka zhotovitele je nabídka na uzavření smlouvy o dílo či kupní smlouvy, která je předána zhotovitelem zákazníkovi.
Provize je úplata za činnost zprostředkovatele podle této smlouvy.
 
 
 
 
  1. Smlouva o dílo, kteréžto je tato Doložka přílohou, je smlouvou mezi dvěma smluvními stranami, a to mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Ekomplex ani zprostředkovatel nejsou účastníky této Smlouvy.
  2.  Ekomplex je ve vztahu k dílu sjednanému mezi Objednatelem a Zhotovitelem v pozici Zprostředkovatele ve smyslu Smlouvy o zprostředkování dle Obchodního zákoníku, uzavřené mezi Zprostředkovatelem a Zhotovitelem.
  3. Zhotovitel za předmět Smlouvy o dílo Objednateli plně zodpovídá a vykonává jej svým jménem a na svoje riziko.
  4. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za dílo dodané Zhotovitelem Zákazníkovi.
  5. Objednatel nesmí se Zhotovitelem uzavřít jinou Smlouvu o dílo než je smlouva, jejíž přílohou je tato Doložka, aniž by o záměru uzavřít takovou smlouvu informoval Objednatel Zprostředkovatele.
  6. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo ověřovat si u Objednatele jakékoli skutečnosti o zprostředkované zakázce a kontrolovat průběh plnění zakázky, za účelem kontroly kvality a výběru kvalitních obchodních partnerů.
  7. Zhotovitel nesmí smluvně ani jinak Objednatele omezit v právu sdělovat informace o Zakázce Zprostředkovateli. Stejně tak nesmí omezit v tomto právu Objednatel Zhotovitele.  Je-li součástí smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem doložka o mlčenlivosti, pak musí být Zprostředkovatel z této povinnosti smluvně vyňatý (například dodatkem ke smlouvě o dílo)
  8. Na případné porušení této Doložky Zhotovitelem upozorní Objednatel neprodleně Zprostředkovatele písemnou stížností zaslanou na e-mailovou adresu Zprostředkovatele : webmaster@ekomplex.cz
 
 
 
Dne: ………………….                                          Dne: ………………….
 
 
…………………………                                            …………………………
podpis Objednatele                                         podpis Zhotovitele
 
 
print

Doporučujeme

 Máte v plánu obnovit vzhled Vaší podlahy ? Renovace podlah, pokládky podlah a další podlahářské práce související s obnovou Vaší podlahy provádí naše podlahářství, jejichž zastoupení naleznete ve všech regionech České a Slovenské republiky. Naši podlaháři zanechají ve Vaší domácnosti či firmě podlahu, za kterou se nebudete stydět před známými či Vašimi zákazníky. Vybrat si můžete plovoucí podlahy, linoleum, přírodní linoleum marmoleum, dřevěné podlahy nebo laminátové podlahy. Při výběru nové podlahy Vám pomůže náš katalog podlah. Zároveň nabízíme malířské a natěračské služby. Naši natěrači a malíři pokojů kvalitně vymalují interiér kdekoli v ČR a SR, případně namontují sádrokartonové příčky. Sádrokarton je kvalitní materiál, kterým lze vystavět nový interiér prakticky přes noc. Naši malíři a natěrači nakonec provedou kvalitní nátěry a vymalování hotového interiéru.

|